Chương trình và tin tức tại:
giai-dap-thac-mac-ve-dinh-cu-My-EB5

AIMS sẽ giải đáp các thắc mắc thường gặp về chương trình đầu tư – định cư Mỹ diện EB-5, đặc biệt về các tác động sau cải cách chương trình.

lich_chieu_khan_Hoa_Ky_thang_9_2022

Tiến trình xử lý hồ sơ xin thị thực thông qua chương trình lao động phổ thông EB-3 và EB-5 Trực tiếp của Việt Nam vẫn đang được xử lý đều đặn.

lich_chieu_khan_Hoa_Ky_thang_9_2022

Bộ Ngoại giao tóm tắt thông tin về số lượng thị thực di dân được cấp cho tháng 9/2022, ngày đáo hạn mặc định và ngày nộp đơn.

lich_chieu_khan_Hoa_Ky_thang_8_2022

Tiến trình xử lý hồ sơ xin thị thực thông qua chương trình lao động phổ thông EB-3 và EB-5 Trực tiếp của Việt Nam vẫn đang được xử lý đều đặn, không có tình trạng quá tải và chờ đợi.

22_07_15_USCIS_thay_doi_don_i_526

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã sửa đổi Mẫu đơn I-526 (Đơn xin nhập cư dành cho nhà đầu tư nước ngoài) để phù hợp với Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022.

lich_chieu_khan_Hoa_Ky_thang_7_2022

Lịch chiếu khán tháng 7/2022 cho thấy tiến độ xét duyệt hồ sơ xin thị thực diện bảo lãnh thân nhân vẫn không có sự tiến triển so với tháng trước.

lich_chieu_khan_Hoa_Ky_thang_Sau

Lịch chiếu khán tháng Sáu, 2022 vẫn cho thấy tiến trình xử lý hồ sơ EB-5 trực tiếp và EB-3 đến từ Việt Nam không có sự tồn đọng. 

Theo lịch chiếu khán tháng 5, tất cả các hồ sơ chương trình EB-5 Trực tiếp cũng như thông qua Trung tâm Vùng hiện đang được xử lý, không có tình trạng tồn đọng hồ sơ.

Tối đa hóa thành công với AIMS

Tại AIMS, đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp với những kiến thức chuyên sâu sẽ đưa ra những hướng dẫn, tư vấn cụ thể nhất hướng tới mục tiêu ‘Tối đa hóa sự thành công’ của bạn.

Tìm kiếm

 

08 8888 4567