Cookie Policy

Cookie Policy

Cookie Policy – Chính sách Bảo mật Công nghệ

Chính sách Bảo mật Công nghệ giải thích cách chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ liên quan để nhận diện quý vị, nâng cao trải nghiệm người dùng mỗi khi quý vị truy cập trang Web aimsvietnam.com. Chính sách sẽ giải nghĩa và phân tích nguyên nhân cookie được sử dụng, cũng như nêu rõ quyền kiểm soát từ phía quý vị.

Cookie là những tập tin văn bản nhỏ hoặc các mẫu thông tin được lưu trữ trên máy vi tính hoặc thiết bị di động của quý vị (chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) khi quý vị truy cập trang Web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các cookie để giúp trang Web dễ sử dụng hơn, đồng thời làm các thông tin và sản phẩm trên trang Web phù hợp hơn với những mối quan tâm và nhu cầu của quý vị. Các cookie có thể làm được điều này vì các trang Web có thể đọc và viết các tập tin, cho phép chúng có thể nhận ra quý vị và ghi nhớ thông tin quan trọng, giúp quá trình sử dụng trang Web trở nên thuận tiện hơn.

Cookie cũng được sử dụng để đẩy nhanh các hoạt động và trải nghiệm của quý vị trong tương lai trên trang Web. Chúng tôi cũng sử dụng các cookie để tổng hợp các thông kế ẩn danh, cho phép chúng tôi hiểu cách thức người dùng sử dụng trang Web, từ đó cải thiện cấu trúc và nội dung của trang Web. Chúng tôi không thể xác định cá nhân quý vị từ thông tin này.

Hai loại cookie có thể được sử dụng trên các trang Web, được gọi là “cookie theo phiên” và “cookie liên tục”. Các cookie theo phiên là các cookie tạm thời ở trên thiết bị của quý vị cho đến khi quý vị rời trang Web. Cookie liên tục ở trong thiết bị của quý vị lâu hơn nhiều hoặc cho đến khi quý vị xóa nó với thao tác bằng tay (thời gian cookie ở trên thiết bị của quý vị bao lâu tùy thuộc vào thời hạn, hoặc “vòng đời”, của cookie cụ thể đó).

Bảo mật

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của quý vị được an toàn. Để ngăn chặn truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.

Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi cũng sử dụng cookie do các bên thứ ba đáng tin cậy cung cấp. Phần sau đây nêu chi tiết những cookie nào của bên thứ ba quý vị có thể gặp qua trang Web này.

Trang Web này sử dụng Google Analytics, là một trong những giải pháp phân tích đáng tin cậy và phổ biến nhất để giúp chúng tôi hiểu cách thức quý vị sử dụng trang này và cách chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của quý vị. Những cookie này có thể theo dõi những thông tin như thời gian quý vị dành cho trang Web và các trang mà quý vị truy cập để chúng tôi có thể tiếp tục tạo ra nội dung hấp dẫn.

Chúng tôi cũng sử dụng các nút và/hoặc plugin mạng xã hội trên trang Web này, cho phép kết nối với mạng xã hội theo nhiều cách khác nhau. Để có thể thực hiện được điều này, các trang mạng xã hội sau đây, bao gồm Google, LinkedIn, Youtube sẽ đặt cookie qua trang Web của chúng tôi và chúng có thể được sử dụng để cải thiện hồ sơ của quý vị trên trang Web của họ hoặc đóng góp vào dữ liệu họ đang sở hữu cho các mục đích khác nhau được nêu trong chính sách tương ứng về quyền riêng tư của họ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có bất kỳ các thắc mắc nào về Chính Sách Cookie, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau.