fbpx

HỘI THẢO ĐỊNH CƯ MỸ EB-5 “ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG ĐỊNH CƯ MỸ GIAI ĐOẠN 2022-2023”

Trong hội thảo diễn ra vào ngày 19/10/2022, các chuyên gia AIMS Việt Nam đã mang đến buổi hội thảo định cư Mỹ EB-5 giúp mang đến các phân tích chuyên sâu cũng như cập nhập thay đổi mới nhất của chương trình EB-5 và tác động tích cực đến cơ hội định cư Mỹ giai đoạn 2022-23.