fbpx

TOẠ ĐÀM “LỘ TRÌNH ĐỊNH CƯ MỸ & LẤY HỘ CHIẾU THỨ 2”

Ngày 26 & 28/04/2023, AIMS Việt Nam tổ chức thành công hội thảo “Lộ trình Định cư Mỹ & Lấy Hộ chiếu thứ 2” tại văn phòng AIMS Hà Nội và văn phòng AIMS Hồ Chí Minh.