fbpx
23 07 08 - AIMS - Định cư Mỹ - 10

Lịch chiếu khán Hoa Kỳ – Tháng Tư, 2022

Ngày 05/03/2023

Lịch chiếu khán của Bộ Ngoại giao Mỹ – Cập nhật cho tháng Tư, 2022

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cập nhật lịch cấp chiếu khán (thị thực) trên trang web. Trong đó, Bộ Ngoại giao tóm tắt thông tin về số lượng thị thực di dân được cấp cho tháng 4/2022, ngày đáo hạn mặc định (Final Action Date) và ngày nộp đơn (Dates for Filing Visa Applications).

Một số lưu ý về lịch chiếu khán tháng 4/2022:
– Tiến độ xét duyệt hồ sơ xin thị thực diện bảo lãnh thân nhân (dành cho các diện F1 – con trưởng thành, trên 21 tuổi của công dân Mỹ và diện F2B – con trưởng thành, trên 21 tuổi của người có thẻ xanh Mỹ) vẫn không có sự tiến triển so với tháng trước.
– Tiến trình xử lý hồ sơ xin thị thực thông qua chương trình lao động phổ thông EB-3 và EB-5 Trực tiếp của Việt Nam vẫn đang được xử lý đều đặn, không có tình trạng quá tải và chờ đợi.
– Bộ Ngoại giao tạm ngưng xét hồ sơ EB-5 Trung tâm Vùng do chương trình chưa được cấp ngân sách hoạt động trở lại.

21 07 17 US

Diện bảo lãnh thân nhân

Ngày đáo hạn mặc định cho các trường hợp bảo lãnh thân nhân

Diện bảo lãnh
Các vùng khác
Trung Quốc
Đại Lục
Ấn Độ
Mexico
Philippines
F1
01/12/14
(Trước: 01/12/14)
01/12/14
(Trước: 01/12/14)
01/12/14
(Trước: 01/12/14)
01/01/00
(Trước: 08/09/99)
01/03/12
(Trước: 01/03/12)
F2A
C
C
C
C
C
F2B
22/09/15
(Trước: 22/09/15)
22/09/15
(Trước: 22/09/15)
22/09/15
(Trước: 22/09/15)
01/01/00
(Trước: 01/09/00)
22/10/11
(Trước: 22/10/11)
F3
22/11/08
(Trước: 22/11/08)
22/11/08
(Trước: 22/11/08)
22/11/08
(Trước: 22/11/08)
15/09/97
(Trước: 15/09/97)
08/06/02
(Trước: 08/06/02)
F4
22/03/07
(Trước: 22/03/07)
22/03/07
(Trước: 22/03/07)
15/09/05
(Trước: 15/09/05)
01/01/00
(Trước:22/04/99)
22/08/02
(Trước: 22/08/02)

C: “Current” – Tiếp tục thụ lý tất cả các hồ sơ đủ điều kiện – Chỉ áp dụng với đương đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày đáo hạn mặc định

Ngày nộp đơn dành cho các trường hợp bảo lãnh thân nhân

Diện bảo lãnh
Các vùng khác
Trung Quốc
Đại Lục
Ấn Độ
Mexico
Philippines
F1
15/05/16
(Trước 15/05/16)
15/05/16
(Trước: 15/05/16)
15/05/16
(Trước:15/05/16)
01/05/01
(Trước: 01/04/01)
22/04/15
(Trước: 22/04/15)
F2A
C
(Trước: 01/12/21)
C
(Trước: 01/12/21)
C
(Trước: 01/12/21)
C
(Trước: 01/12/21)
C
(Trước: 01/12/21)
F2B
22/09/16
(Trước: 22/09/16)
22/09/16
(Trước: 22/09/16)
22/09/16
(Trước: 22/09/16)
22/04/01
(Trước: 01/04/01)
01/10/13
(Trước: 01/10/13)
F3
22/08/09
(Trước: 22/08/09)
22/08/09
(Trước: 22/08/09)
22/08/09
(Trước: 22/08/09)
01/03/01
(Trước: 01/03/01 )
08/11/03
(Trước: 01/10/03)
F4
01/10/07
(Trước: 01/10/07)
01/10/07
(Trước: 01/10/07)
22/02/06
(Trước: 01/01/06)
22/12/00
(Trước: 01/09/00)
01/02/04
(Trước: 01/02/04)

Diện việc làm

Ngày đáo hạn mặc định

Diện thị thực Các vùng khác Trung Quốc
Đại Lục
El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 C C C C C C
EB-2 C 01/03/19
(Trước: 22/03/19)
C 01/07/13
(Trước: 01/05/13)
C C
EB-3 C 22/03/18
(Trước: 22/03/18)
C 15/01/12
(Trước: 15/01/12)
C C
Các diện khác C 01/06/12
(Trước: 01/04/12)
C 15/01/12
(Trước: 15/01/12)
C C
EB-4 C C 01/05/17
(Trước: 01/05/17)
C 01/04/20
(Trước: 01/04/20)
C
Tôn giáo U U U U U U
EB-5
(Trực tiếp)
C C C C C C
EB-5
(Trung tâm Vùng)
U U U U U U


C: “Current” – Tiếp tục thụ lý tất cả các hồ sơ đủ điều kiện – Chỉ áp dụng với đương đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày đáo hạn mặc định

U: “Unauthorized” – Tạm ngưng cấp

Ngày nộp đơn xin thị thực

Diện thị thực
Các vùng khác
Trung Quốc
Đại Lục
El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1
C
C
C
C
C
C
EB-2
C
01/04/19
(Trước: 01/04/19)
C
01/09/14
(Trước: 01/09/13)
C
C
EB-3
C
01/04/18
(Trước: 01/04/18)
C
22/01/12
(Trước: 22/01/12)
C
C
Các diện khác
C
01/08/15
(Trước: 01/07/15)
C
22/01/12
(Trước: 22/01/12)
C C
EB-4 C C 15/06/17
(Trước: 15/06/19)
C C C
Tôn giáo
C
C
15/06/17
(Trước: 15/06/19)
C
C
C
EB-5
(Trực tiếp)
C
C
C
C
C
C
EB-5
(Trung tâm Vùng)
C
15/12/15
(Trước: 15/12/15)
C
C
C
C


C: “Current” – Nhận tất cả các hồ sơ liên quan

Quyền lợi khi định cư Mỹ thông qua EB-3 & EB-5

– Gia đình (vợ/chồng, con cái phụ thuộc dưới 21 tuổi) được cấp thẻ xanh Mỹ
– Gia đình hưởng quyền lợi an sinh xã hội, giáo dục như công dân Mỹ
– Con cái miễn học phí tới cấp phổ thông, hưởng trợ cấp và ưu đãi học phí đại học, cao học như sinh viên bản xứ
– Gia đình tự do làm việc, sinh sống, học tập tại bất cứ nơi nào trên nước Mỹ
– Cơ hội nhập tịch Mỹ 

Vì sao chọn định cư cùng AIMS?

AIMS, tập đoàn tư vấn định cư hàng đầu có trụ sở tại Singapore tự hào được các gia đình Việt lựa chọn đồng hành để hiện thực hóa giấc mơ định cư tại các quốc gia phát triển với: 

  • 16 năm kinh nghiệm, 10 văn phòng toàn cầu, 22 quốc gia điểm đến & hơn 18.000 hồ sơ định cư – di trú thành công
  • Đội ngũ luật sư, chuyên gia di trú/xử lý hồ sơ tận tâm của AIMS sẽ theo sát để hỗ trợ trong toàn bộ quá trình hoàn thiện hồ sơ xin di trú, loại bỏ mọi lo lắng của quý khách hàng
  • Dịch vụ trải rộng từ bước tư vấn, hỗ trợ khảo sát, chuẩn bị hồ sơ & tạo dựng, ổn định cuộc sống tại các quốc gia phát triển (bao gồm: lựa chọn trường học, tìm nhà, hòa nhập cộng đồng, v.v…)
  • Mối quan hệ rộng khắp với cục di trú của các quốc gia, đảm bảo tiến độ và giảm thiểu rủi ro cho hồ sơ

Tư vấn miễn phí