Chương trình và tin tức tại:

Chưa có thông tin cụ thể về số lượng đề cử bang được cấp từ chính quyền liên bang. Ngày bắt đầu năm chương trình mới 2020-21 dự kiến lùi lại sau ngày 1 tháng 7.

Từ ngày 15 tháng 6, New South Wales, có thủ phủ Sydney đã bắt đầu nhận hồ sơ visa 491. Dự tính chương trình sẽ chỉ mở trong hơn 10 ngày và sớm đóng vào ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Visa 491 của Queensland cho phép đương đơn và gia đình mở doanh nghiệp nhỏ tại Queensland trong thời gian 5 năm trước khi trở thành thường trú nhân Úc. 

Visa 491 của Queensland cho phép đương đơn và gia đình mở doanh nghiệp nhỏ tại Queensland trong thời gian 5 năm trước khi trở thành thường trú nhân Úc. 

Theo dự đoán từ chuyên gia, giá nhà Úc sẽ tiếp tục giảm cho tới cuối năm 2020. Đặc biệt, với giải pháp của AIMS, đây là cơ hội "vàng" để sở hữu nhà Úc và hưởng quyền định cư Úc cho cả gia đình.

Bang Victoria đã ngưng nhận hồ sơ mới cho chương trình định cư tay nghề bảo lãnh bang 190 và 491 cho năm chương trình 2019-20.

Northern Territory (vùng lãnh thổ Bắc Úc) với thủ phủ Darwin vừa đưa ra các thay đổi cho diện thị thực 190. Trong đó, yêu cầu các ứng viên cần thể hiện rõ hơn cam kết gắn bó lâu dài và xây dựng tiểu bang.

New South Wales, tiểu bang có thủ phủ Sydney nổi tiếng là điểm đến lý tưởng. Chính vì thế, tiểu bang có chính sách nhập cư khá "kén chọn". Bài viết cập nhật về tình hình các visa - thị thực định cư Úc diện lao động 190, 491 và đầu tư 188, 132 tại New South Wales.

Tối đa hóa thành công với AIMS

Tại AIMS, đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp với những kiến thức chuyên sâu sẽ đưa ra những hướng dẫn, tư vấn cụ thể nhất hướng tới mục tiêu ‘Tối đa hóa sự thành công’ của bạn.

Tìm kiếm

 

08 8888 4567