Chương trình và tin tức tại:
lich_chieu_khan_Hoa_Ky_thang_12_2022

Bộ Ngoại giao tóm tắt thông tin về số lượng thị thực di dân được cấp cho tháng 12/2022, ngày đáo hạn mặc định và ngày nộp đơn.

lich_chieu_khan_Hoa_Ky_thang_11_2022

Đây là thời điểm thuận lợi để nhà đầu tư Việt Nam nộp đơn xin thị thực chương trình EB-3 và EB-5 vì hầu như không có tình trạng tồn đọng hồ sơ. 

giai-dap-thac-mac-ve-dinh-cu-My-EB5

AIMS sẽ giải đáp các thắc mắc thường gặp về chương trình đầu tư – định cư Mỹ diện EB-5, đặc biệt về các tác động sau cải cách chương trình.

lich_chieu_khan_Hoa_Ky_thang_9_2022

Tiến trình xử lý hồ sơ xin thị thực thông qua chương trình lao động phổ thông EB-3 và EB-5 Trực tiếp của Việt Nam vẫn đang được xử lý đều đặn.

lich_chieu_khan_Hoa_Ky_thang_9_2022

Bộ Ngoại giao tóm tắt thông tin về số lượng thị thực di dân được cấp cho tháng 9/2022, ngày đáo hạn mặc định và ngày nộp đơn.

lich_chieu_khan_Hoa_Ky_thang_8_2022

Tiến trình xử lý hồ sơ xin thị thực thông qua chương trình lao động phổ thông EB-3 và EB-5 Trực tiếp của Việt Nam vẫn đang được xử lý đều đặn, không có tình trạng quá tải và chờ đợi.

22_07_15_USCIS_thay_doi_don_i_526

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã sửa đổi Mẫu đơn I-526 (Đơn xin nhập cư dành cho nhà đầu tư nước ngoài) để phù hợp với Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022.

lich_chieu_khan_Hoa_Ky_thang_7_2022

Lịch chiếu khán tháng 7/2022 cho thấy tiến độ xét duyệt hồ sơ xin thị thực diện bảo lãnh thân nhân vẫn không có sự tiến triển so với tháng trước.

Tối đa hóa thành công với AIMS

Tại AIMS, đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp với những kiến thức chuyên sâu sẽ đưa ra những hướng dẫn, tư vấn cụ thể nhất hướng tới mục tiêu ‘Tối đa hóa sự thành công’ của bạn.

Tìm kiếm

 

08 8888 4567