Chương trình và tin tức tại:

Đầu tháng bảy, Cơ quan phụ trách Đầu tư - Nhập tịch tại St. Kitts & Nevis đã thông báo giảm yêu cầu đầu tư từ $195.000 xuống còn $150.000 cho gia đình 4 người, áp dụng cho tới cuối năm 2020.

Tối đa hóa thành công với AIMS

Tại AIMS, đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp với những kiến thức chuyên sâu sẽ đưa ra những hướng dẫn, tư vấn cụ thể nhất hướng tới mục tiêu ‘Tối đa hóa sự thành công’ của bạn.

Tìm kiếm

 

08 8888 4567