Chương trình và tin tức tại:
9_thac_mac_dau_tu_nhan_quoc_tich_Grenada

Sau đây là 9 câu hỏi thường gặp cùng câu trả lời do AIMS đưa ra để cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng, liên quan đến quyền lợi và quá trình chuẩn bị hồ sơ chương trình đầu tư và nhận quốc tịch Grenada.

2 tuần sau khi Saint Kitts & Nevis công bố cho phép anh chị em ruột được đi cùng bộ hồ sơ nhập tịch, Antigua & Barbuda cũng đưa ra chính sách tương tự. Hiện tại, tất cả các quốc gia Caribe có chương trình đầu tư - nhập tịch đều cho phép bộ hồ sơ bao gồm cả anh chị em ruột.

Đầu tháng bảy, Cơ quan phụ trách Đầu tư - Nhập tịch tại St. Kitts & Nevis đã thông báo giảm yêu cầu đầu tư từ 195.000 USD xuống còn 150.000 USD cho gia đình 4 người, áp dụng cho tới cuối năm 2020.

Tối đa hóa thành công với AIMS

Tại AIMS, đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp với những kiến thức chuyên sâu sẽ đưa ra những hướng dẫn, tư vấn cụ thể nhất hướng tới mục tiêu ‘Tối đa hóa sự thành công’ của bạn.

Tìm kiếm

 

08 8888 4567